فشار خون بالا داخل شکمی (هسته مراقبت ویژه) موضوعات اصلی در بیهوشی قلب پاسخ به سوالات کوتاه در بیهوشی بیهوشی زنده باد: دوره 1، فیزیولوژی و فارماکولوژی: A اولیه FRCA همنشین (V 1) بیهوشی زنده باد: دوره 2 مراقبت مادر تصمیم گیری در ارتوپدی و بیهوشی منطقه
Decision-Making in Orthopedic and Regional Anesthe
ارسال درخواست سفارش کتاب از طریق
1- سایت  Yugy.tk
2-سایت Irdadeh.com

کتاب: Intra-Abdominal Hypertension (Core Critical Care) 2013.pdf  «     عنوان فارسی کتاب  فشار خون بالا داخل شکمی (هسته مراقبت ویژه)»
کتاب: Core Topics in Cardiac Anesthesia 2012.pdf  «     عنوان فارسی کتاب  موضوعات اصلی در بیهوشی قلب»
کتاب: Short Answer Questions in Anaesthesia 2002.pdf  «     عنوان فارسی کتاب  پاسخ به سوالات کوتاه در بیهوشی»
کتاب: The Anaesthesia Viva: Volume 1, Physiology and Pharmacology: A Primary FRCA Companion (v. 1) 2002.pdf  «     عنوان فارسی کتاب  بیهوشی زنده باد: دوره 1، فیزیولوژی و فارماکولوژی: A اولیه FRCA همنشین (V 1)»
کتاب: Anaesthesia Viva: Volume 2 2003.pdf  «     عنوان فارسی کتاب  بیهوشی زنده باد: دوره 2»
کتاب: Maternal Critical Care 2013.pdf  «     عنوان فارسی کتاب  مراقبت مادر»
کتاب: Decision-Making in Orthopedic and Regional Anesthesiology: A Case-Based Approach 2015.pdf  «     عنوان فارسی کتاب  تصمیم گیری در ارتوپدی و بیهوشی منطقه ای: یک رویکرد مورد بر اساس»
کتاب: Perioperative Drill-Based Crisis Management 2015.pdf  «     عنوان فارسی کتاب  بعد از عمل، مبتنی بر مدیریت بحران مته»
کتاب: Acute Medicine: A Symptom-Based Approach 2014.pdf  «     عنوان فارسی کتاب  پزشکی حاد: یک رویکرد نشانه بر اساس»
کتاب: QBase Anaesthesia (QBase) 2004.pdf  «     عنوان فارسی کتاب  QBase بیهوشی (QBase)»
Product Details Product Details Product Details Product Details
کتاب: Intra-Abdominal Hypertension (Core Critical Care) سال نشر 2013 عنوان فارسی کتاب: فشار خون بالا داخل شکمی (هسته مراقبت ویژه) کتاب: Core Topics in Cardiac Anesthesia سال نشر 2012 عنوان فارسی کتاب: موضوعات اصلی در بیهوشی قلب کتاب: Short Answer Questions in Anaesthesia سال نشر 2002 عنوان فارسی کتاب: پاسخ به سوالات کوتاه در بیهوشی کتاب: The Anaesthesia Viva: Volume 1, Physiology and Pharmacology: A Primary FRCA Companion (v. 1) سال نشر 2002 عنوان فارسی کتاب: بیهوشی زنده باد: دوره 1، فیزیولوژی و فارماکولوژی: A اولیه FRCA همنشین (V 1)

PDF

PDF

PDF

PDF
دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب
Product Details Product Details Product Details Product Details
کتاب: Anaesthesia Viva: Volume 2 سال نشر 2003 عنوان فارسی کتاب: بیهوشی زنده باد: دوره 2 کتاب: Maternal Critical Care سال نشر 2013 عنوان فارسی کتاب: مراقبت مادر کتاب: Decision-Making in Orthopedic and Regional Anesthesiology: A Case-Based Approach سال نشر 2015 عنوان فارسی کتاب: تصمیم گیری در ارتوپدی و بیهوشی منطقه ای: یک رویکرد مورد بر اساس کتاب: Perioperative Drill-Based Crisis Management سال نشر 2015 عنوان فارسی کتاب: بعد از عمل، مبتنی بر مدیریت بحران مته

PDF

PDF

PDF

PDF
دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب
Product Details Product Details Product Details Product Details
کتاب: Acute Medicine: A Symptom-Based Approach سال نشر 2014 عنوان فارسی کتاب: پزشکی حاد: یک رویکرد نشانه بر اساس کتاب: QBase Anaesthesia (QBase) سال نشر 2004 عنوان فارسی کتاب: QBase بیهوشی (QBase) کتاب: Das Gutachten des Hals-Nasen-Ohren-Arztes سال نشر 2012 عنوان فارسی کتاب: نظر دکتر گوش و حلق و بینی کتاب: Bioinformatics and Functional Genomics سال نشر 2015 عنوان فارسی کتاب: بیوانفورماتیک و ژنومیک کارکردی

PDF

PDF

PDF

PDF
دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب
Product Details Product Details Product Details
کتاب: Acute Medicine: A Symptom-Based Approach سال نشر 2014 عنوان فارسی کتاب: پزشکی حاد: یک رویکرد نشانه بر اساس کتاب: QBase Anaesthesia (QBase) سال نشر 2004 عنوان فارسی کتاب: QBase بیهوشی (QBase) کتاب: Das Gutachten des Hals-Nasen-Ohren-Arztes سال نشر 2012 عنوان فارسی کتاب: نظر دکتر گوش و حلق و بینی کتاب: Bioinformatics and Functional Genomics سال نشر 2015 عنوان فارسی کتاب: بیوانفورماتیک و ژنومیک کارکردی

PDF

PDF

PDF

PDF
دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب دانلود کتاب


کاتالوگ کتب جدید  

  عناوین کتب جدید پزشکی  (جدید)  

 عناوین کتب جدید فنی و مهندسی و علوم پایه (جدید)  

لیست کامل عناوین موجود (جدید)  

لیست نشریات موجود

لیست استانداردهای موجود  

 

تاريخ ارسال: 1394/9/14

تعداد بازدید: 203

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |